Programarea Calculatoarelor, seria CC

Laborator 1

Soluții

 1. Interschimbul valorilor a două variabile a şi b.
 2. start
  citește a;
  citește b;
  aux = a;
  a = b;
  b = aux;
  scrie a;
  scrie b;
  stop.

 3. Rezolvarea ecuaţiei de gradul 2: ax2+bx+c=0.
 4. start
  citește a;
  citește b;
  citește c;
  dacă (a != 0) atunci
          scrie "Ecuatia nu este de gradul II";
  altfel
          delta = b * b - 4 * a * c;
          dacă (delta < 0 ) atunci
                  scrie "Ecuația nu are rădăcini reale."
          altfel
                  dacă (delta == 0) atunci
                          scrie "x1 = x2 = ", - b / (2 * a);
                  altfel
                          scrie "x1 = ", (- b - sqrt(delta)) / (2 * a);
                          scrie "x2 = ", (- b + sqrt(delta)) / (2 * a);
  stop.

 5. Să se afişeze în ordine crescătoare valorile a trei variabile: a, b şi c.
 6. start
  citește a;
  citește b;
  citește c;
  dacă (a < b și b < c) atunci
          scrie a, " ", b, " ", c;
  dacă (a < c și c < b) atunci
          scrie a, " ", c, " ", b;
  dacă (b < a și a < c) atunci
          scrie b, " ", a, " ", c;
  dacă (b < c și c < a) atunci
          scrie b, " ", c, " ", a;
  dacă (c < a și a < b) atunci
          scrie c, " ", a, " ", b;
  dacă (c < b și b < a) atunci
          scrie c, " ", b, " ", a;
  stop.

 7. Să se calculeze şi să se afişeze suma: S= 1 + 1*2 + 1*2*3 + ... n!.
 8. start
  citește n;
  p = 1;
  s = 0;
  pentru i de la 1 la n cu pasul 1
          p = p * i;
          s = s + p;
  scrie s;
  stop.

 9. Să se calculeze şi să se afişeze suma cifrelor unui număr natural n.
 10. start
  citește n;
  s = 0;
  cât timp (n != 0)
          s = s + n % 10;
          n = n / 10;
  scrie s;
  stop.

 11. Să se calculeze şi să se afişeze inversul unui număr natural n.
 12. start
  citește n;
  inv = 0;
  cât timp (n != 0)
          inv = inv * 10 + n % 10;
          n = n / 10;
  scrie inv;
  stop.

 13. Să se afişeze dacă un număr natural dat n este prim.
 14. start
  citește n;
  prim = 1;
  pentru d de la 2 la (int)(n / 2) cu pasul 1
          dacă (n % d == 0) atunci
                  prim = 0;
  dacă (prim == 1) atunci
          scrie "Numărul ", n, " este prim.";
  altfel
          scrie "Numărul ", n, " nu este prim.";
  stop.

 15. Să se afişeze primele n numere naturale prime.
 16. start
  citește n;
  i = 0;
  nr = 2;
  cât timp (i < n)
          dacă ( Prim(nr) == 1) atunci
                  scrie nr;
                  i = i + 1;
          nr = nr + 1;
  stop.

 17. Să se descompună în factori primi un număr dat n.
 18. start
  citește n;
  d = 2;
  cât timp (n != 1)
          f = 0;
          cât timp (n % d == 0)
                  f = f + 1;
                  n = n / d;
          dacă (f != 0) atunci
                  scrie d, " la puterea ", f;
          d = d + 1;
  stop.

 19. Să se calculeze valoarea minimă, respectiv maximă, dintr-o secvenţă de n numere reale.
 20. start
  citește n;
  citește nr;
  max = nr;
  min = nr;
  pentru i de la 1 la n - 1 cu pasul 1
          citește nr;
          dacă (nr < min) atunci
                  min = nr;
          dacă (nr > max) atunci
                  max = nr;
  scrie "min = ", min, " max = ", max;
  stop.

 21. Să se afişeze toate numerele naturale mai mici decât 1000 care se pot scrie în două moduri diferite ca sumă de pătrate.
 22. start
  pentru i de la 1 la 1000 cu pasul 1
          nr = 0;
          pentru k de la 1 la i - 1 cu pasul 1
                  dacă (sqrt(k) == (int)sqrt(k) și sqrt(i-k) == (int)sqrt(i-k)) atunci
                          nr ++;
          dacă (nr == 4) atunci
                  scrie i;
  stop.

 23. Se dă o secvenţă de n numere întregi pozitive. Să se afişeze cele mai mari numere de 2 cifre care nu se află în secvenţa respectivă.
 24. start
  citește n;
  pentru i de la 10 la 99 cu pasul 1
          v[i] = 0;
  pentru i de la 1 la n cu pasul 1
          citește nr;
          dacă (nr > 9 și nr < 100)
                  v[nr] = 1;
  i = 99;
  cât timp (v[i] != 0 și i > 0)
          i = i - 1;
  dacă (i > 9) atunci
          scrie i, " ";
  i = i - 1;
  cât timp (v[i] != 0 și i > 0)
          i = i - 1;
  dacă (i > 9) atunci
          scrie i, " ";
  stop.

 25. Se dă o secvenţă de n numere întregi, ale căror valori sunt cuprinse în intervalul [0,100]. Să se afişeze valorile care apar cel mai des. (se vor foloși vectori)
 26. start
  citește n;
  pentru i de la 0 la 100 cu pasul 1
          v[i] = 0;
  pentru i de la 1 la n cu pasul 1
          citește nr;
          v[nr] = v[nr] + 1;
  pentru i de la 0 la 100 cu pasul 1
          dacă (v[i] > max) atunci
                  max = v[i];
  pentru i de la 0 la 100 cu pasul 1
          dacă (v[i] == max) atunci
                  scrie i;
  stop.